Cena elektroinštalačných prác stanovená dohodou podľa rozsahu a povahy zákazky .

Drobné až stredné zákazky sú účtované v hodinovej sadzbe + doprava podľa skutočnosti + použitý materiál podľa skutočnosti

Pri väčšej ale aj strednej zákazke ( podľa priania zákazníka ) sú účtované formou cenovej ponuky na základe poskytnutých podkladov pre realizáciu , t.j. výkresová dokumentácia alebo prehliadka na mieste

 

Leave a Reply